Ανακαινίσεις
Τακτοποίηση-Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Μελέτες - Οικοδομικές άδειες
Επιβλέψεις - Κατασκευές
Άδειες λειτουργίας - Επαγγελματικοί χώροι
Βεβαιώσεις νομιμότητας
Ενεργειακά πιστοποιητικά - Ενεργειακή αναβάθμιση
Πολεοδομικός έλεγχος ακινήτου
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
Ηλεκτρονική ταυτότητα
Ενισχύσεις - Επισκευές - Έλεγχος σκυροδέματος
Διαχείριση ακινήτων
Διακόσμηση
Κάτοικοι εξωτερικού

Ανακαινίσεις


Έμπειρη ομάδα μηχανικών του γραφείου μας αναλαμβάνει να ανανεώσει πλήρως το χώρο σας στο ελάχιστο δυνατό κόστος. Με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ανακαινίσεων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, καινοτόμο σχεδιασμό, επώνυμα υλικά και εγγύηση ποιότητας κατασκευής, διαμορφώνουμε τα πλέον ανταγωνιστικά πακέτα ανακαινίσεων.

Επιπλέον, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή σας, αναλαμβάνουμε την ένταξη του ακινήτου σας στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" μειώνοντας ακόμα περισσότερο το τελικό κόστος της ανακαίνισής σας, με την πλήρη ή μερική επιδότηση εργασιών όπως η αλλαγή κουφωμάτων, λέβητα, ηλιακού θερμοσίφωνα κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά χωρίς καμία απολύτως δέσμευση.Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση αυθαιρέτων


Με τον Ν.4178/13 δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών που χρονολογούνται μέχρι την 28/7/2011 ενώ αναμένεται να ψηφιστεί εντός του επόμενου διμήνου ο νέος νόμος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Το γραφείο μας, έχοντας ιδιαίτερη εμπειρία στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, αναλαμβάνει τον διεξοδικότερο πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου σας και τον προσεκτικότερο δυνατό υπολογισμό του σχετικού προστίμου με απόλυτη υπευθυνότητα και εχεμύθεια. Προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλισή σας τώρα και στο μέλλον.

Τακτοποιώντας την ιδιοκτησία σας, διασφαλίζετε την περιουσία σας και αυξάνετε την αξία της ώστε μελλοντικά να μπορεί να μεταβιβαστεί, να πωληθεί, να μισθωθεί, να αξιοποιηθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εκτίμηση του προστίμου χωρίς καμία απολύτως δέσμευση.Μελέτες - Οικοδομικές άδειες


Έμπειρη ομάδα μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, στατικών) και την διεκπεραίωση της έκδοσης οικοδομικών αδειών παντός τύπου, με ταχύτητα και στις πλέον χαμηλές τιμές.Επιβλέψεις - Κατασκευές


Τεχνογνωσία, ποιότητα, ασφάλεια και οικονομικότητα είναι το τετράπτυχο της φιλοσοφίας μας στον τομέα των κατασκευών και των επιβλέψεων. Με μια 40ετή εμπειρία σε κατασκευές μεγάλων δημοσίων έργων, το γραφείο μας παρέχει τις εγγυήσεις που απαιτεί η σύγχρονη κατασκευαστική πρακτική.Άδειες λειτουργίας - Επαγγελματικοί χώροι


Το γραφείο μας στέκεται δίπλα στον επαγγελματία-επενδυτή με αξιοπιστία και ταχύτητα:

από την επιλογή του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση της επιχείρησης,

την εσωτερική διαμόρφωση και διακόσμηση του χώρου

έως και την έκδοση της άδειας λειτουργίας.


Σημαντικό:Επικοινωνήστε μαζί μας για έναν πολεοδομικό έλεγχο καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης πριν προχωρήσετε στην μίσθωση, χωρίς καμία απολύτως περαιτέρω δέσμευση.  Εξασφαλίστε έτσι την εγγυημένη αδειοδότηση της επιχείρησής σας χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.Βεβαιώσεις νομιμότητας


Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας κατόπιν αυτοψίας και πολεοδομικού ελέγχου του ακινήτου σας με απόλυτη υπευθυνότητα.Ενεργειακά πιστοποιητικά - Ενεργειακή αναβάθμιση


Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια αλλά και τα υφιστάμενα που ανακαινίζονται ριζικά καθώς και τα υφιστάμενα άνω των 50τμ που πωλούνται ή εκμισθώνονται έστω και τμηματικά.

Έτσι, η προσκόμιση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι πλέον απαραίτητη σε κάθε διαδικασία μίσθωσης ή μεταβίβασης ενός ακινήτου. Οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την ταχύτατη έκδοσή του στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.Πολεοδομικός έλεγχος ακινήτου


Εξασφαλίστε την επένδυσή σας, την μελλοντική αξία και μεταβιβασιμότητα της ιδιοκτησίας σας. Εντοπίστε τυχόν προβλήματα πολεοδομικής φύσεως σήμερα που είναι ακόμα ενεργός ο νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων και μπορούν αυτά να ρυθμιστούν ώστε να μην έχουν μη αναστρέψιμες συνέπειες μελλοντικά.

Έμπειρη ομάδα μηχανικών του γραφείου μας αναλαμβάνει τον έγκυρο πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου σας και κατόπιν εκδίδεται βεβαίωση νομιμότητας.Εξοικονόμηση κατ' οίκον


Το νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον του ΥΠΕΚΑ έρχεται να αναβαθμίσει ενεργειακά τα ακίνητά σας. Επιδότηση έως και 80% για την αντικατάσταση κουφωμάτων, λέβητα, ηλιακού θερμοσίφωνα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

- τη σύσταση του φακέλου και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο τραπεζικό κατάστημα, εξασφαλίζοντας την έγκριση της αίτησής σας  (η αμοιβή μηχανικού επιδοτείται από το πρόγραμμα, χωρίς δική σας επιβάρυνση)

- τη συγκέντρωση προσφορών και την επίβλεψη των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, εξασφαλίζοντας την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής


Συζητήστε μαζί μας το ενδεχόμενο συνδυασμού του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" με ένα ευέλικτο πακέτο ανακαίνισης και κερδίστε διπλά!Hλεκτρονική ταυτότητα


Η "Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου" θεσμοθετήθηκε με τον Ν.3843/2010 και αναμένεται η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την έναρξη της εφαρμογής του.

Πρόκειται για τη σύσταση ενός φακέλου που θα περιλαμβάνει ένα πλήθος δικαιολογητικών (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα σχέδια, έντυπα ελέγχων, βίντεο απεικόνισης, πίνακα χιλιοστών και μελέτη κατανομής δαπανών, πλιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κλπ) και τον οποίο οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ενημερώνουν για κάθε τυχόν εκτέλεση νέας εργασίας στο κτίριο.

Προβλέπονται νομοθετικά περιοδικοί έλεγχοι και σε περίπτωση παράβασης επισύρονται πρόστιμα και κυρώσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για κάθε συνέπεια και όρο του νέου μέτρου.Ενισχύσεις - Επισκευές - Έλεγχος σκυροδέματος


Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού

Μη καταστροφικοί έλεγχοι αντοχής

Αδιατάρακτη καθαίρεση σκυροδέματος

Ενίσχυση με πρόσθετες αρθρωτές μεταλλικές κατασκευέςΔιαχείριση ακινήτων


Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα διαχείρισης ακινήτων στα οποία περιλαμβάνονται:


Τεχνική υποστήριξη (συντήρηση, επισκευές, κατασκευές)

Πολεοδομικός έλεγχος

Τεχνική συμμόρφωση και παρακολούθηση πολεοδομικής νομοθεσίας

Πολεοδομική υποστήριξη (τακτοποιήσεις, άδειες λειτουργίας, βεβαιώσεις νομιμότητας, διεκπεραίωση)

Νομική υποστήριξη

Λογιστική υποστήριξη

Φορολογική υποστήριξη

Διαμεσολάβηση - ΜεσιτείαΔιακόσμηση


Ανανεώστε το χώρο σας, δώστε του ιδιαίτερο ύφος και ξεχωριστό στυλ, με την καθοδήγηση ομάδας αρχιτεκτόνων και διακοσμητών που εξειδικεύεται στο interior design.

Από απλά έξυπνα tips για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του χώρου μέχρι τον custom σχεδιασμό και την κατασκευή επίπλων ειδικά στα μέτρα σας, οι ιδέες και οι προτάσεις μας προσαρμόζονται στο budget σας και δίνουν νέα πνοή στον χώρο σας με τον πλέον οικονομικό τρόπο.Κάτοικοι εξωτερικού


Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κατοίκους εξωτερικού που έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή θέλουν να επενδύσουν στην αγορά/κατασκευή ενός ακινήτου στην Ελλάδα: 

Πολεοδομική υποστήριξη - παρακολούθηση της διαρκώς εξελισσόμενης πολεοδομικής νομοθεσίας και έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων εξωτερικού που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία λόγω μη διαμονής στην Ελλάδα.

Τεχνική υποστήριξη  (συντήρηση, επισκευές, κατασκευές).

Νομική και φορολογική υποστήριξη χάρη σε εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών (νομικών, φοροτεχνικών).


 .